Contacts

LLC "Kuzbassrazrezugol-Vzryvprom" (LLC «KRU-Vzryvprom»)

Evgeny Borisenko
CEO:
8, Svobody str., Kemerovo, 650070
Actual address:
Telephone:
E-mail:
4А, Pionersky Boulevard, Kemerovo, 650054
Mailing address: